FN’s verdensmål

Grevelsgaard arbejder målrettet med 4 af FN´s verdensmål

CSR-strategi

I Grevelsgaards CSR-strategi – Corporate Social Responsibility – arbejdes med følgende mål:

Systematisk miljø- og klimaledelse.
At udvise rummelighed og give plads til medarbejdere med særlige behov.
At udvikle nye produkter eller ydelser, der indeholder en social eller miljømæssig dimension.

Translate