Birthe Raundahl Mikkelsen

Ikonmaler.​ Født 1943 i Danmark.

Uddannelse og baggrund

Birthe Raundahl Mikkelsen er uddannet folkeskolelærer og har arbejdet som sådan i 38 år, indtil hun gik på efterløn i 2003. I alle årene har hun udover dansk og matematik undervist i billedkunst og håndarbejde. Birthe Raundahl Mikkelsen har altid arbejdet kreativt på forskellige områder, men da hun ved en tilfældighed stiftede bekendtskab med den ortodokse kirkes ikoner, stod det hurtigt klart for hende, at her var hendes område.

Birthe Raundahl Mikkelsen var betaget af ikonernes guld, motiverne og historierne bag, og den ro ikonerne udstrålede. Flere kurser i ikonmaling og fordybelse i litteratur om emnet forstærkede interessen, og hun har siden 2006 løbende arbejdet med at fremstille ikoner.

Inspiration

Ikoner er den ortodokse kirkes billeder. De er et synligt led i den ortodokse kirkes gudstjeneste og en integreret del af det ortodokse menneskes hverdags- og trosliv. Søren Prahl, en dansk præst og ikonkyndig skriver:

  • ​Ikonen er forkyndelse i form, farve og skønhed.
  • Ikonen er et vindue, gennem hvilket man skuer ind i Gudsrigets skønhed og herlighed
  • Ikonen er som et nøglehul til at kigge ind i den lysende evighed.
  • Ikonerne fortæller historier fra Det gamle og Det nye Testamente. Motiverne er mange: Guds Moder, Kristus, engle, profeter, helgener og andre hellige personer.​
  • Ikonkunsten voksede op i det byzantinske kejserrige omkring Konstantinopel og havde sin guldalder mellem det 9. og det 12. århundrede.

​Når man i dag maler ikoner efter den byzantinske tradition, følger man de gamle regler så nøjagtigt som muligt. Alle ikoner er gentagelser af allerede lavede ikoner. Det er altså en slags kopi, idet man bruger billeder af ikoner som maleforlæg.

​Der males på træplader præpareret med harelim rørt op med kridt. Når motivet er overført, males der med æggetempera: farvepigment rørt op i æggeblomme. Der arbejdes fra mørkt mod lyst, og det er ikke usædvanligt, at der er 8-10 lag farve på et område.

​At male ikoner er et spændende, gammelt håndværk. Det kræver ro og fordybelse og giver ro og fordybelse. Når man maler, lukker man alt andet ude og er i ikonernes verden.

Translate