Birthe Willumsen

Født i 1947 på Bornholm.​

Uddannelse og baggrund

Birthe Willumsen er født på Bornholm og har tilbragt hele sin barndom der. Allerede som barn havde Birthe Willumsen en stor interesse for det kreative. Hun elskede at færdes i naturen med dens klipper, hav, skov og moser. Det kom i skolen til udtryk gennem hendes tegninger og akvareller. Da hun ikke kunne finde ud af at blive kunstner, blev hun lærer, for så kunne hun undervise i kreative fag.

Siden har Birthe Willumsen taget forskellige kurser for at dygtiggøre sig. I 1995 – 96 var hun på Randers Kunstskole, i 1998 – 2000 på Djurs Håndarbejdsskole og i 209 – 11 tog hun uddannelsen i porcelænsmaling.

​Birthe Willumsen maler naturbilleder, blomsterbilleder, billeder med kristent indhold, portrætter, humoristiske billeder m.m.

Inspiration

Birthe Willumsen bliver inspireret af sine omgivelser og det at være en lille brik i et kæmpe skaberværk. Hvor hun end færdes, ser hun motiver og møder mennesker, som inspirerer hende. I naturen ser hun spændende sten, pæle, træer, marker m.m. Hun tager billeder eller sidder ude i naturen og arbejder. Hun bliver ved med at arbejde til formen på f.eks. en sten træder frem, og hun stræber efter at få et humoristisk træk frem i maleriet, hvis det kan lade sig gøre. Også på udstillinger henter Birthe Willumsen inspiration.

Det at hun har beskæftiget sig med forskellige områder inden for det kreative giver hende en større styrke til at gå i gang med et billede, idet hun kan gøre brug af de erfaringer og den viden hun har erhvervet på de forskellige områder. Når Birthe Willumsen fordyber sig, glemmer hun tid og sted. Og hun higer hele tiden efter at lære mere og prøve nye ting af. For hende er det at være kunstner, at være i en udvikling, som aldrig stopper.

Translate