Hans Frørup

Født 1942 i Danmark.​

Uddannelse og baggrund
Hans Frørup er elev fra Rudolf Steiner skole, hvor han gik fra 1950 – 1959. Han er elev af maleren Egon Svarre på Fanø fra 1970 – 1971.

Han var formand for Esbjerg Kunstvirke 1970 -1977 og sad i bestyrelsen for Kulturelt Erhvervsforum i Århus 1996 – 2002. Han var ligeledes formand for AMU Østjyllands Kunstforening 2000 – 2002 og medlem af bestyrelsen for Fonden Kunstmessen i Århus 2001 – 2003. Hans Frørup har siden 2008 været leder af Voldum-Hallens kunstudvalg og sidder i bestyrelsen for HADSTEN KUNST udstilling: Stones by the River.

I 2001 tog han Århus Kunstakademis bronzekursus v/ Stenhugger Thomas Johansson.

Inspiration

“Hver sten har sin egen farve”

Hans Frørups stenskulpturer udtrykker ofte livets og samfundets opdelinger og opsplitninger. F. x. den store mængde, der understøtter den “polerede top”. Eller er billeder af splittelse mellem den rå facade og det indre med det skjulte gode i det enkelte menneske. De enkelte stenskulpturers væsen og sjæl er beskrevet i de tildelte titler. Prøv selv at aflæse dette!

“I klemme” kan således være udtryk for, hvor svært det er at være oprigtig. (Miljøfolket?) “Der er noget godt i os alle” er både udtryk for det glædelige over, at det gode kan dukke frem af den rå facade, men også bekymring over, at det vilde dominerer, som vi så ofte ser i samfundet.

De fleste af hans sten er håndslebne. Fra naturens rå overflade til det glatpolerede slibes de med diamant slibepuder med 9 forskellige kornstørrelser.

Den nye generations stenskulpturer

De nyere skulpturer bygger nu på et mere rå og mindre bearbejdet grundlag – ofte udfra en tildannet brosten – og for en del af dem er de også tilført bronzeelementer. Men, som de øvrige skulpturer, henleder de til menneskelige forhold og situationer med tydelige relationer mellem form og titel.

Translate