Ansvarlighed

FN´s verdensmål

Vi arbejder målrettet med fire verdensmål

Mål 7: Bæredygtig energi

Grevelsgaard tilstræber at bruge energi fra vedvarende energikilder ved køb af vindmøllestrøm suppleret med egen produktion af solcellestrøm..

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

På Grevelsgaard tilstræber vi at købe lokalt når vi har brug for materialer eller tjenesteydelser. Endvidere har tilstræbes vi at 2/3-dele af de udstillende kunstnere er er fra Østjylland.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Selvom det er dyrt – på grund af ekstra håndtering – tilstræber vi på Grevelsgaard at genanvende emballage fremfor at købe nyt. Endvidere anvender vi teknikker i vores glasfremstilling som gør at fraskær – som egentlig er et affaldsprodukt – bliver anvendt til fremstilling af glasstøbning hvor glasset bliver helt flydende.

Mål 15: Livet på land

Vi har omdannelse af nedlagt landbrug til ny virksomhed og skabt hvad der svarer til 3 årsværk. Den firlængede gård bliver omdannet, får nyt liv og funktion så den ikke står og forfalder og skæmmer byen. Vores galleri, ferielejlighed og glasværksted er et oplagt mål for turister og er dermed med til at fremme turismen på Djursland

Corporate Social Responsibility

Grevelsgaards CSR-strategi

Vi arbejder med følgende mål: